44.550.000₫

Thiết bị gia nhiệt ổ bi SKF TMBH 1 - Nguồn cung cấp - Điện thế 100 – 240V, 50-60 Hz - Công suất (tối đa) 350 W - Kích thước vật thể gia nhiệt 20… 100mm...

Chia sẻ: